Giúp hạn chế rủi ro trên website khi có đơn đặt với số lượng lớn với khách hàng đầu tiên, ảnh hưởng đến tồn khả dụng và người khác không thể đặt vì hết hàng. 

Để flow có thể hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt Flow mẫu

  • Xác định số lượng đặt mua bất thường và thực hiện thiết lập điều kiện trong flow.

MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1 Thêm và kích hoạt Flow mẫu: Xem hướng dẫn về Thêm và kích hoạt Flow mẫu tại đây

Bước 2 Thực hiện điều chỉnh điều kiện của Flow  tùy theo nhu cầu của bạn

Điều kiện mặc định của flow mẫu là:

  • Nếu khách hàng chưa mua hàng ở website (số đơn bằng 0) và đặt đơn hàng với tổng giá trị hơn 100.000.000 VNĐ 

  • Hoặc Khách hàng chưa mua hàng ở website (số đơn bằng 0) và đặt đơn hàng có hơn 200 sản phẩm thì ứng dụng sẽ tự động hủy đơn hàng

Bạn thực hiện chỉnh lại điều kiện flow bằng cách:

  1. Chọn Sửa Flow

  2. Để flow có thể vận hành đúng, bạn thực hiện chỉnh sửa điều kiện Tổng số đơn của khách hàng nhỏ hơn 1 (less than 1). Khi khách hàng lần đầu tiên mua hàng nhưng mua với số lượng lớn hơn giá trị lớn, hệ thống sẽ tự động hủy đơn hàng đầu tiên này của họ. Những đơn hàng đặt sau sẽ không bị ảnh hưởng

  1. Thực hiện chỉnh sửa thêm những điều kiện khác tùy theo nhu cầu của bạn.


  1. Nếu bạn muốn thêm điều kiện mới hoặc hoạt động mới bên cạnh những điều kiện mặc định, chọn Thêm điều kiện/ Thêm hành động

  2. Chọn Lưu để hoàn tất


Vậy là bạn đã hoàn thành xong việc thiết lập flow mẫu Tự động hủy đơn nếu có lượng đặt mua bất thường


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.Các câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để bỏ điều kiện về số đơn để flow tự động hủy đơn có giá trị cao?

Bạn chọn Sửa flow, chọn điều kiện và xóa điều kiện về tổng số đơn hàng