Pop-up được xem là hình thức quảng cáo phổ biến với chi phí thấp đem lại nhiều hiệu quả. Bên cạnh đó, có thể xem pop-up như một call-to-action (nút kêu gọi hành động) mạnh mẽ.

Pop-up đem đến nhiều tác dụng tích cực:

 • Thông báo cho khách hàng các chương trình khuyến mã và giảm giá
 • Tăng tương tác với khách hàng (thông qua việc đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin,... ngay trên pop-up)
 • Thu thập email khách hàng.
 • Điều hướng khách hàng đến liên kết mong muốn
 • ...

Bạn cần quan tâm

1. Tổng quan về ứng dụng Pop-up Window

Pop-up Window được Haravan cung cấp miễn phí cho Nhà bán hàng, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Nhà bán hàng.

Với ứng dụng Pop-up Window, Nhà bán hàng dễ dàng thiết lập, tùy chỉnh và thay đổi cập nhật cho pop-up theo ý muốn chỉ với cài cú nhấp chuột. 


2. Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Pop-up Window.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng. 3. Nhập tên miền Haravan.

 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài đặt ứng dụng Window Pop-up".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Pop-up Window.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan > Ứng dụng > Pop-up Window.


3. Sử dụng ứng dụng

Nhà bán hàng truy cập vào ứng dụng và tiến hành tùy chỉnh các chức năng cho pop-up window.

Sau đó, Nhà bán hàng cần nhấn vào Lưu cấu hình thì các tùy chỉnh mới có hiệu lực.

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng 2 mục tùy chỉnh:

 • Cài đặt
 • Ảnh pop-up

Cài đặt

Mục Cài đặt hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình cho pop-up.

Bao gồm:

 • Hiển thị pop-up: bằng cách chuyển đổi hai giá trị Hiển thịẨn, Nhà bán hàng chỉnh tùy chọn hiển thị cho pop-up.
 • Loại link Popup: Nhà bán hàng chuyển đổi hai giá trị để chọn Cửa số mới hoặc Tại trang.
  • Cửa số mới: hệ thống tự động mở một tab mới trên trình duyệt khi người dùng nhấp vào đường link trên pop-up.
  • Tại trang: khi người dùng nhấp vào đường link trên pop-up, hệ thống điều hướng về liên kết được cấu hình trên pop-up ngay tại trang hiện hành.
 • Trang hiển thị: Nhà bán hàng chuyển đổi hai giá trị để chọn hiển thị pop-up Chỉ trang chủ (chỉ hiện pop-up khi người dùng ở trang chủ) hay Tất cả các trang (hiển thị pop-up ở tất cả các trang thuộc website đó).
 • Tiêu đề Popup: Tiêu đề này hiển thị cho popup, có tác dụng định danh và tối ưu SEO ảnh popup.
 • Chiều Ngang Popup: Đây là chiều dài tối đa của popup, được tính bằng đơn vị pixel.
 • Hiển thị Popup: thể hiện thời gian và tần suất hiển thị pop-up.
  • Sau mỗi lần tắt/mở trình duyệt
  • Hiện lại sau khoảng thời gian (phút): Nếu Nhà bán hàng chọn chế độ này, Nhà bán hàng cần nhập thêm thời gian (phút) cho pop-up.

  • Hiện lại sau một ngày

Ảnh pop-up

Mục Ảnh pop-up hỗ trợ Nhà bán hàng thiết lập hình ảnh hiển thị trên pop-up (dung lượng tối đa 1MB) và liên kết khi nhấp vào pop-up (liên kết phải bắt đầu bằng http hoặc https).

 • Ảnh pop-up: Nhà bán hàng nhấn vào Chọn file và thực hiện tải tệp lên.
 • Link Popup:  Nhà bán hàng dán liên kết vào ô.

Ví dụ mẫu

Cài đặt trong ứng dụng:

Hiển thị ngoài website: