Đây là chức năng chỉ có ở gói Tồn kho nâng cao, và chỉ có thể do nhân viên kỹ thuật tại Haravan thực hiện gỡ bỏ.


Bạn chỉ cần gửi yêu cầu về bộ phận Dịch vụ khách hàng theo các kênh hỗ trợ sau: