Để tắt lựa chọn Nhận tại cửa hàng trên trang thanh toán, nhà bán hàng thực hiện:

1. Cấu hình -> Thanh toán 

2. Tại mục Phương thức giao hàng, bỏ chọn Cho phép khách hàng có thể tự chọn chi nhánh đến nhận hàng

3 Chọn Lưu để hoàn tất


 


Bạn chỉ cần gửi yêu cầu về bộ phận Dịch vụ khách hàng theo các kênh hỗ trợ sau:


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN 

Quy trình xử lý đơn hàng