Chào nhà Quảng cáo!

Để có thể kết nối tài khoản Google Merchant Center với website bạn muốn triển khai quảng cáo, bạn cần thực hiện các bước sau:


Bước 01: Truy cập vào liên kết sau https://merchants.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản bạn đã đăng nhập vào hệ thống trước đó.


Bước 02: Vì tài khoản Google Merchant Center này đang trỏ về website khác (không phải website bạn muốn triển khai Google Shopping) nên bạn cần điều chỉnh lại thông tin website bằng cách:


- Vào "Thông tin doanh nghiệp" (hay "Business Information").


- Nhấp vào tab "Trang web" > Và điền đúng domain website bạn muốn triển khai > Và nhấp "Lưu" (Lưu ý: URL website phải có tiền tố "https://" ở trước tên miền chính).


Bước 03: Xác minh lại website với tên miền (URL) mới: Hướng dẫn xác minh

Bước 04: Chờ 5 phút sau vào lại menu Google Shopping trong trang hệ thống (Lưu ý: tải lại website trước khi thực hiện). Sau đó nhấp vào "Kết nối tài khoản Merchant Center đã có" > chọn "Kết nối" tại tài khoản bạn muốn triển khai (tức tài khoản bạn vừa sửa đổi) và thực hiện các bước tiếp theo. 


Nếu cần thêm thông tin, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua email duy.nguyenhoang@haravan.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn thao tác thành công!