Bạn thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan ➨ Cấu hình ➨ Vận chuyển.
 2. Bạn chọn khu vực vận chuyển cần cấu hình phí vận chuyển.
 3. Chọn Thêm phí vận chuyển.
 4. Trong hộp thoại, bạn hoàn thành các thông tin cần thiết:
  • Đặt tên tỷ lệ vận chuyển.
  • Chọn tiêu chí tính phí là Khối lượng và đặt khoảng định mức tương ứng (đơn vị gram).
  • Bạn đặt mức giá vận chuyển.
 5. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn Lưu để xác nhận thiết lập.


Bạn vui lòng xem chi tiết bài hướng dẫn tại đây.


Lưu ý: sản phẩm phải được nhập khối lượng thì mới áp dụng được phí vận chuyển theo khối lượng.