Bước 01: Vào tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Sao chép Thẻ HTML mà Google cung cấp.

Bước 02: Vào trang quản trị website của bạn.
- Sau đó bạn vào mục “Website” >> chọn “Thao tác" >> "Chỉnh sửa code"


Bước 03: Chèn mã đã sao chép ở Bước 1 vào website:

- Sau khi nhấp vào “Chỉnh sửa code”, bạn sẽ thấy một giao diện như hình.

- Nhấp vào "them.liquid"

- Sau khi bạn mở ra được giao diện như trên, nhìn sang cửa sổ bên phải bạn sẽ thấy dòng chữ màu xanh <head>


- Khi đã xác định được dòng chữ <head> như trên, tiếp theo bạn xuống dòng ngay sau dòng chữ <head>
- Dán đoạn code đã copy ở Bước 1 vào như 


- Cuối cùng bạn nhớ nhấn nút Lưu lại để hoàn tất bước 03.


Bước 04: Quay lại tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Bấm “Xác minh URL” (Verify website)Bước 05: Tiếp tục bấm "Xác nhận quyền sở hữu trang web"