Bước 01: Vào tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Sao chép Thẻ HTML mà Google cung cấp.

Bước 02: Vào trang quản trị website của bạn.
- Sau đó bạn vào mục “Website” và chọn “Giao diện”.
- Giao diện mục “Giao diện” giống như hình bên dưới.- Tiếp theo, ở mục “Giao diện hiện tại” bạn nhấp vào “Hiệu chỉnh theme” như hình bên dưới.Bước 03: Chèn mã đã sao chép ở Bước 1 vào website:

- Sau khi nhấp vào “Hiệu chỉnh theme”, bạn sẽ thấy một giao diện như sau:- Tiếp theo, trong phần Layouts bạn chọn “theme.liquid” như hướng dẫn sau:- Sau khi bạn mở ra được giao diện như trên, nhìn sang cửa sổ bên phải bạn sẽ thấy dòng chữ màu xanh như sau <head>. - Khi đã xác định được dòng chữ <head> như trên, tiếp theo bạn xuống dòng ngay sau dòng chữ <head>. 

- Sau khi đã sao chép thẻ meta ở Bước 1 xong, bạn vào lại giao diện ở bước trên và dán thẻ meta mà bạn đã sao chép vào sau dòng chữ <head>.- Cuối cùng bạn nhớ nhấn nút Lưu lại để hoàn tất bước 03.


Bước 04: Quay lại tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp > Trang web > Bấm “Xác minh URL” là xong.-Hết-