Mỗi sản phẩm sẽ chứa nhiều thông tin và thuộc tính khác nhau, vì thế đôi khi trong quá trình cập nhật chúng ta bỏ sót hoặc quên không nhập giá trị cho chúng. Và đó là nguyên nhân gây ra thông báo lỗi trong quá trình đồng bộ sản phẩm lên Google Merchant Center.


Và các sản phẩm nằm trong tab “Lỗi” sẽ không được đồng bộ với Google. Nên trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông báo lỗi thường gặp kèm theo hướng giải quyết chi tiết.


Lưu ý: Bạn chỉ cần quan tâm đến các lỗi được hiển thị bằng tiếng Việt. Những thông báo lỗi còn lại sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ sản phẩm của bạn.


Cách khắc phục lỗi trong quá trình đồng bộ sản phẩm


1. Sản phẩm không có hình ảnh:Hình ảnh chính là điểm nhấn quan trọng nhất trong mẫu Quảng cáo Google Shopping, vì thế Google sẽ không kiểm duyệt các sản phẩm không có hình ảnh mô tả. Để giải quyết vấn đề, bạn chỉ cần bổ sung thêm hình ảnh trong tab “Hình ảnh” của sản phẩm.


Trên hệ thống website của Haravan, bạn có thể tải lên hình ảnh mô tả sản phẩm với hai tùy chọn là “Thêm bằng URL” và “Chọn hình từ thiết bị”.


2. Sản phẩm phải còn tồn kho hoặc phải được hiển thị trên website:Sẽ như thế nào nếu như sản phẩm của bạn đã hết nhưng vẫn được hiển thị khi có khách hàng tìm kiếm?! Có phải bạn vừa tốn ngân sách một cách không hợp lý vừa mang lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng của mình.

Đối với vấn đề này chúng ta có thể chia ra làm 03 trường hợp:


a. Sản phẩm hết hàng thực sự:

Đối với trường hợp này thì hệ thống của Haravan sẽ không đẩy sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, nên bạn không cần quan tâm đến.

Sau này nếu sản phẩm có hàng trở lại, bạn chỉ cần cập nhật trên website thì thông tin sản phẩm đó sẽ được đồng bộ lên Google ngay lập tức.


b. Quên cập nhật thông tin tồn kho:

Nếu sản phẩm vẫn còn nhưng vì lý do nào đó mà bạn chưa thể cập nhật tình trạng thì chỉ cần cập nhật lại trong mục “Chính sách tồn kho” như ví dụ dưới đây và lưu lại là xong.


c. Một biến thể trong sản phẩm hết hàng:

Đối với các trường hợp một sản phẩm có nhiều biến thể và một trong các biến thể đó hết hàng thì các biến thể khác vẫn được đồng bộ lên Google Merchant Center. Vì theo mặc định mỗi biến thể sẽ được xem là một sản phẩm riêng biệt.


3. Mô tả sản phẩm không được bỏ trống:Với Quảng cáo Google Shopping, chúng ta không thể lựa chọn từ khóa giống như Quảng cáo truyền thống. Vì thế tiêu đề và mô tả sản phẩm sẽ là những nội dung chính giúp Google phân phối quảng cáo của bạn đến đúng khách hàng mục tiêu hơn. Nên việc cập nhật mô tả sản phẩm chính xác và đầy đủ thông tin sẽ giúp bạn sử dụng ngân sách tốt hơn.


4. Giá sản phẩm phải lớn hơn 0:Trong nhiều trường hợp sản phẩm sẽ có giá chênh lệch qua từng thời kỳ nên các nhà bán hàng sẽ không để giá cụ thể mà sẽ ghi là “Liên hệ”. Điều này vô tình đã quy phạm chính sách của Google, với Google thông tin sản phẩm phải được minh bạch khi hiển thị đến khách hàng.
Trong trường hợp này, bạn bắt buộc phải điều chỉnh lại giá nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong chiến dịch và lưu ý rằng giá sản phẩm phải lớn hơn 0.

Hy vọng thông tin này hữu ích với bạn!