Trong trường hợp đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị cấu hình vận chuyển các phí vận chuyển. Và khách hàng sẽ được quyền lựa chọn phí vận chuyển tùy ý.Bạn vui lòng xem chi tiết bài hướng dẫn về cách cấu hình vận chuyển tại đây.