Báo cáo kênh bán hàng sàn thương mại điện tử giúp nhà bán quản lý chi tiết doanh thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên các sàn.

Để truy cập báo cáo kênh bán hàng sàn thương mại điện tử, nhà bán thực hiện

1. Tại mục Báo cáo -> chọn Danh sách báo cáo 

2. Nhà bán nhập và tìm kiếm Báo cáo kênh sàn thương mại điện tử hoặc xem thử báo cáo trong mục Bán hàng

Nội dung


Các khái niệm cần nắm

Khái niệm 

Ý nghĩa

Đơn hàng

Tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn

Doanh thu

Tổng tiền sẽ thu được do bán sản phẩm. Doanh thu = Số lượng sản phẩm đã bán x Giá bán

Giảm giá sản phẩm 

Tổng số tiền giảm giá trực tiếp trên sản phẩm

Giảm giá của shop

Tổng số tiền giảm giá của shop trên sàn TMĐT(mã giảm giá)

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá

Doanh thu thuần = Doanh thu - Giảm giá sản phẩm - Giảm giá của shop

Tổng giá vốn

Tổng giá vốn sản phẩm đã bán

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng

Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần - Tổng giá vốn

% Lợi nhuận

% Lợi nhuận = (Tổng lợi nhuận / Doanh thu ) * 100%

Phí vận chuyển shop trả


Phí nền tảng 

Phí nền tảng của sàn thương mại điện tử

Phí thanh toán

Phí thanh toán của sàn thương mại điện tử

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ của sàn thương mại điện tử

Khấu trừ khác 

Các phí khác của sàn thương mại điện tử

Khấu trừ khác = Doanh thu thuần - Thực nhận - Phí vận chuyển shop trả - Phí nền tảng - Phí thanh toán - Phí dịch vụ

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách đổi trả hàng

Thực nhận 

Thực nhận tạm tính của sàn trả cho shop

Lưu ý:
 • Sàn sẽ cần thời gian để hoàn tất thanh toán cho nhà bán và đồng bộ chính xác các chỉ số về báo cáo sàn ở Haravan (các chỉ số đều được đồng bộ trực tiếp từ sàn). Cụ thể:
  • Sàn TikTok Shop, Lazada: từ 5-30 ngày xử lý sau khi giao hàng thành công
  • Sàn Shopee: cần 5 ngày xử lý sau khi giao hàng thành công
 • Báo cáo sàn sẽ không ghi nhận thông tin đơn hàng từ sàn Tiki

Lọc báo cáo 

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo gian hàng: Nhà bán có thể chọn gian hàng muốn lọc xem báo cáo 


Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các thuộc tính của bộ lọc bao gồm:

 • Đơn hàng

 • Địa chỉ thanh toán

 • Địa chỉ giao hàng

 • Kênh bán hàng

 • Point of Sale (POS)

 • Sản phẩm

 • Vận chuyển

 • MarketingĐiều chỉnh cột trên báo cáo

 • Ấn hiển thị cột thông tin trên báo cáo

Bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trong báo cáo và ẩn những giá trị không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo

Để chọn giá trị hiển thị trên báo cáo, nhà bán hàng thực hiện:

1. Chọn vào mục Chọn cột và chọn Thêm ở mục Chỉ số 

2. Chọn các chỉ số muốn thêm vào báo cáo và chọn Áp dụng

Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng “X” bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất

 • Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung. Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Hiển thị mặc định của báo cáo luôn nhóm các đơn hàng theo ngày và tính tổng doanh thu trong mỗi ngày

Ví dụ bạn muốn xem chi tiết mã đơn, bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm theo

2. Bạn chọn Mã đơn hàng và chọn Áp dụng

3. Chọn Áp dụng để hoàn tất


Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được báo cáo kênh sàn thương mại điện tử theo mã đơn hàngGợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo. 

Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị


Nhân bản/Xuất báo cáo

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bản báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị ở cuối danh sách báo cáo

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan dưới định dạng CSV.