• Cách 1: Kiểm tra nhanh trạng thái Feed trên trang quản trị của Haravan

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị Haravan

  • Bước 2: chọn Google Smart Shopping/Trạng thái sản phẩm


Trạng thái sản phẩm sẽ có 4 trạng thái

  • Các sản phẩm đang hoạt động: Là các sản phẩm đã đủ điều kiện chạy Google Smart Shopping

  • Các sản phẩm hết hạn: Là các sản phẩm quá 30 ngày chưa có cập nhật mới

  • Các sản phẩm đang chờ xử lý: Là những sản phẩm đang chờ duyệt (thời gian duyệt là 3 ngày)

  • Các sản phẩm bị từ chối: Là các sản phẩm không đủ điều kiện chạy Google Smart Shopping hoặc bị từ chối duyệt do các vấn đề về tài khoản

  • Lưu ý: Đối với những sản phẩm đã quá 3 ngày mà chưa được xét duyệt, có thể điền link form: Tại đây hoặc liên hệ với bộ phận support của Haravan để được hỗ trợ tốt nhất

  • Cách 2: Kiểm tra trạng thái Feed trên Google merchant center

  • Bước 1: Đăng nhập vào Merchant Center bằng email đã khai báo trên hệ thống Haravan

https://www.google.com/retail/solutions/merchant-center/

  • Bước 2: Chọn Sản phẩm/chẩn đoánBên dưới sẽ có thống kê các sản phẩm đang gặp phải những lỗi nào, từ đây mọi người có thể sửa theo như gợi ý của Google Merchant Center.