Để tạo chữ ký cho email doanh nghiệp, bạn xem hướng dẫn  tại đây.


Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: