Vấn đề: Đơn hàng được hoàn trả (một phần hoặc toàn phần) nhưng lại không thấy hệ thống tạo phiếu chi ghi nhận lại số tiền hoàn trả cho khách hàng.

Đơn đã hoàn trả 48.000 VNĐ

Hệ thống không tự tạo phiếu chi


Nguyên nhân: Hiện hệ thống đang thực hiện tự động tạo phiếu chi khi hoàn trả đơn hàng đã được thanh toán trước. 

Giải pháp: Khi nhà bán hàng thực hiện hoàn trả đơn hàng thanh toán COD thì nhà bán hàng phải thực hiện tạo phiếu chi thủ công.

Xem hướng dẫn tạo phiếu chi tại đây