Để tắt phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Vào trang admin Haravan, mục Cấu hìnhPhương thức thanh toán


Bước 2: Tại mục Các phương thức thanh toán khác, bạn chọn Chuyển khoản qua ngân hàng → chọn Chỉnh sửa → Chọn nút Tắt.

Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.