Để tắt phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Vào trang admin Haravan, mục Cấu hìnhPhương thức thanh toán


Bước 2: Tại mục Thanh toán thủ công, bạn chọn Thao tác bên cạnh Chuyển khoản...→ chọn Tắt phương thức


Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.