Khi bạn quên mật khẩu vào Trang quản trị Haravan, hãy nhấp vào Bạn quên mật khẩu để hệ thống cấp lại mật khẩu mới.


Bạn vui lòng xem chi tiết cách thực hiện tại đây.