Bạn có thể tham khảo một số nguyên nhân sau:

1. Điều kiện phí vận chuyển chưa được thiết lập chặt chẽ. Ví dụ bạn chỉ thiết lập phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 299.000 VNĐ và trên 301.000 VNĐ. Khi người mua tạo đơn hàng có giá trị 300000 VNĐ thì hệ thống sẽ không thể hiển thị mức phí vận chuyển tương ứng.

Giải pháp: Kiểm tra lại điều kiện phí vận chuyển trong Cấu hình -> Vận chuyển. Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập phí vận chuyển theo khu vực 

2. Bạn chưa chọn “Có giao hàng” cho sản phẩm.

Giải pháp: Chọn Có giao hàng cho sản phẩmBạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trong trường hợp sau khi kiểm tra các nguyên do trên mà vẫn không hiển thị, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: