Có thể do các nguyên nhân sau:

 1. Bạn đang sử dụng trang thanh toán cũ.
  • Giải pháp: Nâng cấp lên trang thanh toán mới.
  • Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Bạn chưa chọn “Có giao hàng” cho sản phẩm.
  • Giải pháp: Chọn Có giao hàng cho sản phẩm.
  • Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 3. Bạn chưa ràng buộc cấu hình field.
  • Giải pháp: ràng buộc cấu hình field.
  • Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Cấu hình phí vận chuyển tại đây và Cấu hình field tại đây.


Trong trường hợp sau khi kiểm tra các nguyên do trên mà vẫn không hiển thị, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: