Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Shopee và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên Shopee lên website bán hàng thuộc nền tảng Haravan, thì hiện tại đã có thể tạo mới danh sách sản phẩm trên Haravan từ Shopee mà không cần thực hiện đăng tải từng sản phẩm. Hệ thống Haravan sẽ hỗ trợ bạn tự động thực hiện sao chép và tạo mới trên Haravan nhanh chóng và dễ dàng, bạn chỉ cần thực hiện một số bước sau:


Bước 1: Tại trang chủ Trang quản trị > mục Shopee, bạn chọn Sao chép và tạo mới trên Haravan

 Nếu bạn chọn Bỏ qua ở bước trên bạn vẫn có thể chọn thao tác trong phần Cấu hình của Menu Shopee.

Bước 2: Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép vào tạo mới trên Haravan, bạn có thể chọn 1 trong 2 tập dữ liệu: 

  • Sản phẩm đang hoạt động & hết hàng 

  • Tất cả sản phẩm (Đang hoạt động, hết hàng, vi phạm và đã ẩn)

Đồng thời hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 2 lựa chọn, bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn: 

  • Tự động đồng bộ với sản phẩm trên Shopee: đồng bộ các thông tin về Tồn kho hoặc Giá bán (tuỳ thuộc vào các lựa chọn của người bán khi cài đặt cấu hình kênh bán hàng Shopee)

  • Tự động hiển thị trên website: hệ thống sẽ tự động hiển thị sản phẩm đã sao chép lên website.

Sau đó chọn Tạo mới, hệ thống sẽ tự động tạo mới trên Haravan.

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi email thông báo sau khi hoàn tất.


Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình sao chép sản phẩm từ Shopee và tạo mới trên Haravan.

Lưu ý: 

    + Trong quá trình chờ hệ thống sao chép và tạo mới sản phẩm, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện yêu cầu mới. 
    + Hệ thống sẽ thực hiện sao chép sản phẩm từ Shopee và tạo mới trên Haravan. Nếu bạn chọn lại những sản phẩm đã đồng bộ sẵn trên Shopee, hệ thống sẽ tự động tạo trùng sản phẩm thêm 1 lần nữa.