Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Shopee và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên Shopee lên website bán hàng thuộc nền tảng Haravan, thì hiện tại đã có thể tạo mới danh sách sản phẩm trên Haravan từ Shopee mà không cần thực hiện đăng tải từng sản phẩm. Hệ thống Haravan sẽ hỗ trợ bạn tự động thực hiện sao chép và tạo mới trên Haravan nhanh chóng và dễ dàng, bạn chỉ cần thực hiện một số bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ Trang quản trị -> bạn chọn mục Shopee -> chọn Cấu hình -> chọn gian hàng  cần sao chép sản phẩm 

Bước 2: Tại trang Cấu hình gian hàng, bạn chọn Thao tác -> chọn Sao chép sản phẩm hiện có từ Shopee và cập nhật lên Haravan

 Bước 3: Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép vào tạo mới trên Haravan, bạn có thể chọn 1 trong 2 tập dữ liệu: 

  • Sản phẩm đang hoạt động & hết hàng 

  • Tất cả sản phẩm (Đang hoạt động, hết hàng, vi phạm và đã ẩn)

 
 
Đồng thời hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 2 lựa chọn, bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn: 

  • Tự động đồng bộ với sản phẩm trên Shopee: đồng bộ các thông tin về Tồn kho hoặc Giá bán (tuỳ thuộc vào các lựa chọn của người bán khi cài đặt cấu hình kênh bán hàng Shopee)

  • Tự động hiển thị trên website: hệ thống sẽ tự động hiển thị sản phẩm đã sao chép lên website.

Bước 3: Chọn Tạo mới để hoàn tất. Hệ thống sẽ gửi email thông báo sau khi hoàn tất.Lưu ý: 

  • Trong quá trình chờ hệ thống sao chép và tạo mới sản phẩm, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện yêu cầu mới.

  • Hệ thống sẽ không giới hạn tổng số lần thực hiện sao chép sản phẩm, tuy nhiên, mỗi sản phẩm chỉ được sao chép một lần từ Shopee về Haravan
  • Nếu nhà bán hàng thực hiện sao chép lại các sản phẩm đã được sao chép trước đó, hệ thống sẽ không gửi email thông báo kết quảCác câu hỏi thường gặp


1. Nếu đã sao chép sản phẩm từ Shopee về Haravan, sau đó trong quá trình kinh doanh có tạo mới sản phẩm trên Shopee thì có thể tiếp tục sử dụng tính năng sao chép để lấy các sản phẩm mới tạo về?


Có. Bạn có thể sử dụng tính năng sao chép để lấy các sản phẩm mới từ Shopee về Haravan. Hệ thống ghi nhớ các sản phẩm đã được sao chép trước đó và sẽ không tạo trùng sản phẩm này. 

Tuy nhiên, nếu trước đó sản phẩm mới chỉ mới được đồng bộ theo cơ chế matching barcode = sku sản phẩm trên sàn thì khi thực hiện sao chép từ sàn về thì hệ thống sẽ tạo trùng.


Chú ý: Haravan cần thời gian để kiểm tra có sản phẩm mới trên Shopee trước khi thực hiện Sao chép. Do đó sau khi tạo mới sản phẩm trên Shopee, bạn cần chờ từ 10'-15' trước khi thực hiện Sao chép. 


Mẹo nhỏ: sau 10'-15' bạn kiểm tra xem sản phẩm vừa tạo mới của mình có đang hiển thị ở mục Sản phẩm Shopee hay không, nếu đã có thì bạn có thể thao tác sao chép sản phẩm mới về Haravan rồi.


2. Trên Haravan, xoá các sản phẩm đã được sao chép từ Shopee về trước đó và thực hiện sao chép lại thì hệ thống có lấy lại các sản phẩm mà tôi đã xoá?


Không. Hiện tại mỗi sản phẩm trên Shopee chỉ được sao chép về Haravan 01 lần duy nhất.


3. Tại sao tôi chỉ được sao chép tối đa 20 sản phẩm và chỉ thực hiện thao tác này 1 lần duy nhất?


Do bạn đang trải nghiệm miễn phí Haravan nên tính năng này bị hạn chế. Bạn chỉ cần mua gói dịch vụ có hỗ trợ kênh bán hàng Shopee thì tính năng này sẽ không còn giới hạn và bạn có thể liên tục sao chép sản phẩm mới từ Shopee về Haravan.