Báo cáo tài chính giúp người bán quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi theo ngày, tháng và quý.


Dòng tiền trong báo cáo được ghi nhận từ lúc đơn hàng được xác nhận thanh toán. 


Đối tượng xem báo báo: Nhân viên kế toán 


Lưu ý| Báo cáo tài chính tương đương với báo cáo dòng tiền trong Hararetail


Nội dung

1) Các khái niệm cần nắm 
KHÁI NIỆM
 

Ý NGHĨA

Doanh thu

Số lượng sản phẩm đã bán (x) Giá bán

Giảm giá

Tổng số tiền giảm giá (-) chương trình "Khách hàng thân thiết"

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá.
 Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT

Tổng hóa đơn

Tổng tiền ghi nhận trên hóa đơn bán hàng.
 Tổng hóa đơn = Doanh thu thuần (+) Phí vận chuyển

Đã thu

Tổng tiền đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...)

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách hàng đổi trả hàng

Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết

Vận chuyển


Phí vận chuyển thu từ khách hàng

Số sản phẩm


Tổng số lượng sản phẩm đã bán được

Số sản phẩm trả


Tổng số lượng sản phẩm bị hoàn trả

Tổng giá vốn


Tổng giá vốn sản phẩm đã bán.

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn


 % lợi nhuận


% lợi nhuận = Tổng lợi nhuận (/) Doanh thu thuần (*) 100%
 

2) Giới thiệu các thuộc tính hiển thị và bộ lọc của báo cáo

Thiết lập thông tin hiển thị trên báo cáo 

Hiển thị mặc định của các báo cáo là theo ngày, tuy nhiên bạn có thể chọn thêm những thông tin khác để xem thêm. Để thêm thuộc tính hiển thị, bạn chọn Thêm hiển thị, chọn các thuộc tính muốn hiển thị thêm và chọn Áp dụng

Các thuộc tính hiển thị bao gồm:

 • Thời gian đặt hàng

 • Đơn hàng

 • Khách hàng

 • Vận chuyển

 • Địa chỉ giao hàng

 • Địa chỉ thanh toán

 • Sản phẩm

 • Point of Sale (POS)

 • Kênh bán hàng

 • Marketing

 • Lưu lượng

Ví dụ bạn muốn xem báo cáo dòng tiền theo ngày giao dịch và trạng thái thanh toán thì bạn chọn hiển thị 2 thông tin trên, báo cáo sẽ được hiển thị như hình bên dướiBộ lọc báo cáo

Mỗi loại báo cáo sẽ có một bộ lọc mặc định khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các thuộc tính của bộ lọc bao gồm:

 • Đơn hàng

 • Địa chỉ thanh toán

 • Địa chỉ giao hàng

 • Khách hàng

 • Kênh bán hàng

 • Point of Sale (POS)

 • Sản phẩm

 • Vận chuyển

 • Lưu lượng

 • Marketing

Ví dụ: Bộ lọc của báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch có điều kiện lọc mặc định là Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán, Trạng thái đơn hàng không là Hủy, bạn có thể thêm điều kiện lọc là Kênh bán hàng là pos để xem chi tiết số lượng doanh thu của kênh bán hàng pos.


3) 4 mẫu báo cáo cơ bản

 • Dòng tiền theo ngày giao dịch

Báo cáo dòng tiền thu chi phát sinh trong 1 ngày tính từ lúc đơn hàng đã xác định thanh toán. 

 • Dòng tiền theo ngày đặt hàng

Tương tự báo cáo dòng tiền  theo ngày giao dịch.

 • Tài chính tổng quan

Báo cáo tất cả các dòng tiền phát sinh. Đây là báo cáo giúp chủ cửa hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Theo doanh thu thuần

Tương tự báo cáo theo doanh thu thuần.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN