Có. 


Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Xử lý đơn hàng.


 

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn đơn hàng chưa hoàn tất