Nêu bạn có một tài khoản Google, việc cấu hình Goal và Funnel (Mục tiêu và phễu đa kênh) cho website của bạn rất đơn giản.Một số định nghĩa

Google Analytics Goal có thể là hành động của khách hàng trên website của bạn. Bạn có thể định nghĩa Goal một cách cơ bản tùy theo mục tiêu kinh doanh. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa Goal là trang đích mà bạn muốn người mua kết thúc, như trang Thanh toán thành công khi kết thúc mua hàng. Vì nếu khách hàng đến được trang này, nghĩa là ít nhất họ đã mua một món hàng trên website của bạn. Một ví dụ khác là bạn có thể đặt Goal là số người đăng ký Email Newsletter dựa vào trang đích sau khi đăng ký thành công.


Mỗi lần khách hàng hoàn tất Goal bạn đưa ra, thông tin sẽ đưa lưu lại là một chuyển đổi thành công trong tài khoản Google Analytics của bạn.


Google Analytics Funnel định nghĩa là đường dẫn, hướng đi của  khách hàng tiềm năng khi đến với website của bạn và đạt được Goal nhất định nào đó. Bạn cần xác định 1 Funnel là một tập đường dẫn URL, cho thấy trình tự các trang mà bạn muốn khách hang truy cập và đạt được Goal. Google Analytics giúp theo dõi Funnel qua đó bạn nắm được hiệu quả của website ra sao, có đạt được mục tiêu kinh doanh hay không. Ví dụ, Funnel giúp bạn xác định khách hàng thường rớt ở bước nào với một Goal đã đưa ra, bước nào họ thường bỏ ra.


Nếu chỉ cần 1 bước để đạt Goal, bạn không cần tạo Funnel.


Yêu cầu

1. Đăng ký tài khoản Google

2. Dùng tài khoản Google đăng ký tài khoản Google Analytics

3. Thêm trang web Haravan vào tài khoản Google Analytics của bạn

4. Thiết lập tài khoản Google Analytics vào website của bạn

5. Lưu ý: dữ liệu của Goal và Funnel chỉ được thu thập sau 24h kể từ lúc cài đặt