Nguyên nhân: Do đơn hàng có phương thức thanh toán là CODchưa hoàn tất thanh toán, nên khi hủy, trạng thái thanh toán của đơn hàng vẫn là Chờ xử lý. Trạng thái này sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo