Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Lazada nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Hệ thống Haravan hỗ trợ nhà bán hàng đồng bộ sản phẩm, cũng như đồng bộ về tồn kho, đơn hàng giữa hệ thống Haravan và Lazada.

Nội dung


Lưu ý: Để có thể kết nối với Lazada bạn cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản Haravan để đáp ứng được yêu cầu về chính sách bảo mật do Lazada quy định. Bạn có thể đọc thêm về cách thay đổi mật khẩu theo chính sách của Lazada tại Đây

Kết nối kênh bán hàng Lazada

Điều kiện:

 • Nhà bán hàng đã có tài khoản Lazada và được Lazada kích hoạt gian hàng trên Lazada Seller Center.
 • Tài khoản Lazada Seller Center của Nhà bán hàng còn thời hạn Lazada Open Platform (liên hệ Lazada để biết thêm chi tiết).

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn  bên cạnh mục Kênh bán hàng.
 2. Ở menu kênh bán hàng, bấm bên cạnh kênh bán hàng Lazada.
 3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Lazada, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng. 
 4. Nhập các thông tin đăng nhập Lazada. Sau khi hoàn tất, hệ thống Haravan tự động kết nối với kênh bán hàng Lazada. Lúc này, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Lazada thông qua menu Lazada và hai menu con: Cấu hìnhSản phẩm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Làm mới quyền truy cập gian hàng Lazada

Khi quyền truy cập hết hạn thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau

Để làm mới quyền truy cập, bạn thực hiện

1. Tại thông báo Kết nối hết hạn, bạn chọn Làm mới quyền truy cập

2. Bạn thực hiện đăng nhập lại vào gian hàng Lazada

3. Tại trang Lazada Service Marketplace, tích chọn Chỉ ủy quyền và Nửa năm -> chọn Sử dụng được phép

4. Chọn Được phép sử dụng dịch vụ

5. Chọn Dịch vụ sử dụng

6. Bạn tích chọn "Bạn đã đọc kỹ và đồng ý Tuyên bố ủy quyền dữ liệu"chọn Đồng ý để hoàn tất


Kết nối thêm gian hàng Lazada

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho các sàn thương mại điện tử vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào?

Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Lazada, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối kênh Lazada như trên. Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình.


Ngắt kết nối với Lazada

Để thực hiện ngắt kết nối với Lazada, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

1. Từ Trang quản trị Haravan -> chọn kênh Lazada > chọn Cấu hình

2. Chọn biểu tượng ngắt kết nối bên cạnh gian hàng

3. Trong cửa sổ cảnh báo, bạn xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn chọn Ngắt kết nối.Trang tổng quan hoạt động kinh doanh trên Lazada

Trang tổng quan sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại Lazada.Trang tổng quan sẽ bao gồm:


Báo cáo nhanh
Tổng hợp thông tin về tổng doanh thu và tổng số đơn hàng phát sinh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Đơn cần xử lý

Phân loại đơn hàng từ sàn theo các trạng thái:
 • Chờ xử lý: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng
 • Chờ lấy hàng: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng 
 • Đơn hủy: Đơn hàng có trạng thái đơn hàng là Hủy
 • Đang vận chuyển: Đơn hàng có trạng thái vận chuyển là Đang vận chuyển

Thông tin kết nối sàn

Thông tin về các gian hàng Lazada đã kết nối với Haravan
Đơn hàng
Biểu đồ mối tương quan giữa tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn và tổng doanh thu từ các đơn hàng đó (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Top 10 sản phẩm
Top các sản phẩm có giá trị bán cao nhất, số lượng bán cao nhất và bị hủy nhiều nhất trong khoảng thời gian lọc báo cáo
Phân tích kinh doanhBiểu đồ biểu thị doanh thu thuần và tổng lợi nhuận được tính trong khoảng thời gian lọc báo cáo 
 • Doanh thu thuần: Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần được tính bằng công thức "Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT"
 • Lợi nhuận thuần: Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn  


Lưu ý:
Nếu dữ liệu trên đồ thị hiển thị không trùng khớp với nhau, nhà bán hàng vui lòng kiểm tra khoảng thời gian báo cáo của từng bảng đồ thị đã khớp với nhau chưa.