Haravan hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh.


Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau:

  1.  Bạn vào Trang quản trịBáo cáo ➨  nhấp vào một mục bạn muốn thống kê. 

  2. Tại trang báo cáo, bạn chọn lọc theo Chi nhánh.

  3. Tiếp tục, bạn chọn chi nhánh muốn lọc báo cáo. Chọn Áp dụngKết quả