Haravan hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh.


Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau:

  1.  Bạn vào Trang quản trịBáo cáo ➨  nhấp vào một mục bạn muốn thống kê. 

  2. Tại trang báo cáo, bạn nhấp vào ô Thuộc tính Chi nhánh.

  3. Tiếp tục, bạn nhấp vào ô Lọc, chọn điều kiện Chi nhánh.