Có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Bạn có thể xem xét các nguyên do sau:

  • Hộp thư đầy, không còn dung lượng lưu trữ => Xóa bớt email.

  • Email của Haravan bị chặn => Bỏ chặn.

  • Mail của Haravan bị đưa vào Spam => Vào mục Spam kiểm tra.

  • Một lý do nữa là do bạn cấu hình địa chỉ email trong Cấu hình chung. => Thực hiện cấu hình lại.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây).