Có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Bạn có thể xem xét các nguyên do sau:

  • Hộp thư đầy, không còn dung lượng lưu trữ => Xóa bớt email.

  • Email của Haravan bị chặn => Bỏ chặn.

  • Mail của Haravan bị đưa vào Spam => Vào mục Spam kiểm tra.

  • Một lý do nữa là do bạn thiết lập một địa chỉ email khác trong Cấu hình chung. => Thực hiện thiết lập lại. Xem hướng dẫn Thay đổi địa chỉ tài khoản email của Nhà bán hàng

Nếu đã kiểm tra các nguyên nhân trên mà vẫn không nhận được mail từ Haravan, bạn vui lòng liên hệ bộ phận CSKH thông qua các kênh dưới đây để được hỗ trợ: