Trong kho ứng dụng Haravan có tích hợp các ứng dụng chat sau:


Haravan có tích hợp app chat riêng không có trong hệ thống vào website, bạn hãy gửi đoạn mã code cho bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được sự hỗ trợ: