Trong kho ứng dụng Haravan có tích hợp các ứng dụng chat sau:

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo sử dụng công cụ chatbot hoàn toàn miễn phí Chatbox Harafunnel.


Haravan có tích hợp app chat riêng không có trong hệ thống vào website, bạn hãy gửi đoạn mã code cho bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được sự hỗ trợ: