Vấn đề: Khi thực hiện làm mới lại token kết nối TikTok Shop đã hết hạn, nhà bán hàng không thể thực hiện làm mới thành công do gặp lỗi "Không thể gia hạn dịch vụ vì thời hạn ủy quyền đã là không giới hạn"

Giải pháp:

Bước 1: Nhà bán truy cập vào trang Seller Center của Tiktok

Bước 2: Đến mục Ứng dụng và dịch vụ] » Tìm app Haravan 

Bước 3: Hủy ủy quyền hiện tại

Bước 4: Quay lại mục Cấu hình kênh TikTok trên Haravan để thực hiện làm mới lại kết nối

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: