Không thể thêm những thông tin khác như thương hiệu, nhà cung cấp, nhóm sản phẩm,.... khi đồng bộ sản phẩm từ Haravan qua sàn thương mại điện tử


Hiện tại Haravan chỉ hỗ trợ đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm.

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.