Flow sẽ tự động gửi tin nhắn vào group telegram khi chi nhánh có đơn được phân quyền để xử lý. Flow này chỉ áp dụng khi bạn sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao

Để flow hoạt động, bạn cần:

 • Bật quy trình xử lý nâng cao

 • Kích hoạt flow

 • Gắn ID chi nhánh vào flow

 • Tìm và gắn group ID vào flow.


MỤC LỤCCách thiết lập flow

Bước 1: Bật quy trình xử lý nâng cao. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Kích hoạt flow. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Gắn ID chi nhánh vào flow

Để lấy ID chi nhánh, bạn vào Cấu hình -> Địa chỉ và kho hàng -> Chọn chi nhánh -> ID chi nhánh là dãy số trên địa chỉ URL

Để thực hiện gắn ID chi nhánh vào flow, bạn thực hiện:

 1. Chọn sửa flow

 2. Chọn ô điều kiện -> Thực hiện gắn ID chi nhánh vào flow. Thực hiện gắn ID các chi nhánh khác vào flow, tùy theo nhu cầu của bạn.

Bước 4: Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

 • Gắn Group ID vào Flow: 

1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách nhấn vào tên group -> chọn Thêm thành viên.

 

 

 1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 

 

 

 • Gắn ID group vào flow

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn một Flow muốn chỉnh sửa -> Sửa Flow -> Chọn ô điều kiện và chọn Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.


Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow Thông báo qua Telegram cho chi nhánh khi có đơn được gán để xử lý.


Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.

 


Câu hỏi thường gặp

 1. Nếu tôi muốn xóa bớt ô điều kiện trong flow thì là như thế nào?

Bạn chọn ô điều kiện muốn xóa -> Chọn dấu gạch chéo để xóa ô điều kiện 1. Nếu tôi muốn gắn thêm chi nhánh vào flow thì làm thế nào?

Bạn thực hiện như sau:

 • Thiết lập điều kiện đầu tiên

 1. Bạn chọn sửa flow

 2. Tại ô Kế tiếp, bạn chọn Thêm điều kiện

 3. Ở ô If, bạn chọn Order processing status

 4. Tiếp đến, bạn chọn is equal to

 5. Ở ô thứ ba, bạn chọn Location assigned

 • Thiết lập điều kiện thứ 2

 1. Bạn chọn Thêm điều kiện khác

 2. Ở ô điều kiện If, bạn chọn Order assigned location id

 3. Kế đến, bạn chọn điều kiện is equal to

 4. Ở ô thứ ba bạn nhập ID chi nhánh Chọn Lưu để hoàn tất việc thiết lập.