Giúp team phân loại đơn hàng từ nhân viên nội bộ dựa trên nhãn gắn F:NỘI BỘ và tự động xác thực đơn hàng.

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt Flow

  • Tạo nhãn F:NỘI BỘ và gắn cho các tài khoản nhân viên nội bộ


MỤC LỤCCách thiết lập

Bước 1 Kích hoạt Flow. Xem hướng dẫn Kích hoạt Flow tại đây

Bước 2 Tạo nhãn và gắn nhãn cho tài khoản nhân viên nội bộ. Xem hướng dẫn gắn nhãn tại đây.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow mẫu Tự động xác thực và tag đơn phân loại nếu khách mua là nhân viên nội bộ.


Xóa flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn Xóa Flow.Các câu hỏi thường gặp

  1. Nếu tôi xác thực đơn hàng từ nhân viên nội bộ thông qua email công ty thì thiết lập flow như thế nào?

Bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn Sửa Flow

  2. Chọn vào điều kiện để chỉnh sửa -> Thêm điều kiện


  1. Bấm vào ô bên dưới chữ If và chọn customer email

  1. Bạn chọn điều kiện giới hạn là is not equal to và nhập guest@ đuôi email công ty của bạn. Ví dụ guest@haravan.com

  2. Xóa điều kiện về customer tag và chọn Lưu để hoàn tất


Lúc này, nhân viên nội bộ khi mua hàng chỉ cần nhập email nội bộ công ty (hoặc đăng nhập bằng email công ty) thì flow sẽ hoạt động.