Tính năng thanh toán từng phần là công cụ hữu ích giúp quý khách hàng có thể ghi nhận và thanh toán số tiền đặt cọc cho các đơn hàng có giá trị lớn. Ngoài ra, tính năng sẽ giúp nhà bán dễ dàng quản lý phần tiền cần thu của các đơn đặt cọc 

Nội dung


Hướng dẫn tạo đơn đã thanh toán

1. Sau khi hoàn tất thêm thông tin đơn hàng, bạn chọn Đã thanh toán 

2. Bạn chọn hình thức thanh toán

3. Chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất


Hướng dẫn tạo đơn thanh toán từng phần

1. Bạn chọn Đã thanh toán tại mục Thanh toán

2. Chọn hình thức thanh toánnhập số tiền đã thanh toán thông qua hình thức này

3. Phần tiền còn lại sẽ mặc định ghi nhận thanh toán thông qua COD. Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khác cho phần tiền còn lại

4. Chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất

5. Với phần tiền còn lại, bạn có thể xác nhận thanh toán tại trang chi tiết đơn hàng


Lưu ý:
1. Trong trang chi tiết đơn hàng, phương thức thanh toán sẽ ghi nhận:
  • Phương thức thanh toán của đơn hàng là Phương thức đã chọn cho phần tiền còn lại khi tạo đơn. Ví dụ đơn hàng đã thanh toán trước một phần qua chuyển khoản, phần tiền còn lại chọn phương thức thanh toán COD. Vậy Phương thức thanh toán COD sẽ là phương thức thanh toán của đơn hàng
  • Phương thức thanh toán thực tế là Phương thức được chọn khi xác nhận thanh toán. Ví dụ: Khi xác nhận thanh toán, bạn chọn lại hình thức chuyển khoản. Đơn hàng sẽ ghi nhận phương thức này trong mục Đã thanh toán 
2. Trong báo cáo, các phần tiền thanh toán bằng các phương thức khác nhau sẽ ghi nhận ở cột Đã thu tương ứng với phương thức đó

Hướng dẫn tạo đơn thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau

Khi khách hàng thực hiện thanh toán đơn bằng nhiều hình thức khác nhau, bạn thực hiện ghi nhận như sau

1. Bạn chọn Đã thanh toán tại mục Thanh toán

2. Chọn hình thức thanh toánnhập số tiền đã thanh toán thông qua hình thức này

3. Bạn chọn Thêm phương thức thanh toán -> chọn phương thức thanh toán kế tiếp

4. Nhập số tiền tương ứng với phương thức đã chọn

5. Chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất