Ngoài tác vụ xử lý đơn hàng, các tác vụ hỗ trợ khác trên admin Haravan sẽ giúp người bán quản lý nhanh chóng tình trạng đơn hàng & kết nối với khách hàng. 


Nội dung


1) Danh sách đơn hàng

Đây là nơi tập trung đơn hàng từ tất cả các kênh: website, POS, Lazada, Shopee,... Các thẻ hiển thị đơn hàng cơ bản: 

 


GIAO DIỆN


HIỂN THỊ

Tất cả đơn hàng

Bao gồm tất cả các đơn hàng phát sinh với tất cả tình trạng đơn hàng

Đơn hàng mới

Bao gồm các đơn hàng mới và chưa được thao tác xử lý

Chưa giao hàng

Bao gồm các đơn hàng có tình trạng giao hàng là "chưa"

Chưa thanh toán

Bao gồm các đơn hàng có tình trạng thanh toán là "chưa thanh toán"

Các trường thông tin trên danh sách đơn hàng bao gồm: 

 


GIAO DIỆN


HIỂN THỊ

Mã đơn hàng

Ngày tạo

Thời điểm đơn hàng phát sinh.

Khách hàng

Khách hàng đặt đơn hàng. Hiển thị theo họ tên khách hàng hoặc "---" cho trường hợp không có thông tin khách hàng.

Tình trạng

Tình trạng của đơn hàng.

Thanh toán

Tình trạng thanh toán của  đơn hàng.

Giao hàng

Tình trạng giao hàng của đơn hàng.

Kênh

Kênh phát sinh đơn hàng.

Tổng tiền

Tổng giá trị đơn hàng (đã bao gồm khuyến mãi và phí vận chuyển).

2) Tìm kiếm đơn hàng

Bên cạnh thanh Tìm kiếm chung, người bán có thể sử dụng thanh tìm kiếm đơn hàng. 3) Lọc đơn hàng


Các bước lọc đơn hàng 

 1. Truy cập admin Haravan, chọn Đơn hàng > Chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn Thêm điều kiện lọc.
 3. Chọn bộ lọc mong muốn. 
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc.


Người bán có thể Lưu bộ lọc cho những đợt lọc sau hay cùng lúc bật nhiều bộ lọc.


Hiện tại, admin Haravan hỗ trợ người bán những bộ lọc sau:


BỘ LỌCCÁC TRẠNG THÁI

Địa chỉ giao hàng
Hỗ trợ nhà bán hàng lọc đơn hàng theo địa chỉ giao hàng (lọc được tỉnh/thành phố.
Hỗ trợ nhà bán hàng lọc nhiều địa chỉ cùng một lúc.

Trạng thái đơn hàng

Mới, Lưu trữ, Hủy, Không huỷ

Trạng thái thanh toán

Đã thanh toán; Đã nhập trả một phần; Đã thanh toán một phần; Chờ xử lý; Đã nhập trả; Chưa thanh toán; Đã hủy

Trạng thái giao hàng

Chờ lấy hàng; Đang đi lấy; Đang giao hàng; Đã giao hàng; Hủy giao hàng; Chuyển hoàn; Chờ xử lý; Không gặp khách; Chờ chuyển hoàn; Chưa hoàn thành

Tag

Có chứa; Không có; Không chứa

Thời điểm đặt hàng

Sau; trước; trong tuần vừa qua; trong tháng vừa qua; trong ba tháng vừa qua; trong năm vừa qua; trong ngày hôm nay; trong ngày hôm qua

Kênh bán hàng

Web; pos; fb; draff; zalo; phone; staff; lazada; tiki; fbshop; harafunnel, shopee, google shop, khác.

Hỗ trợ nhà bán hàng lọc nhiều kênh bán hàng cùng lúc.


Trạng thái COD

Không; Đã nhận COD; Chưa nhận COD

Nhà vận chuyển

AhaMove; Giao hàng nhanh 2018; Shipchung.vn; ProShip.vn; VNPost; VNPost Plus; Khác; Tín Thành TTC; DHL; Giaohangtietkiem.vn; Ninja Van; ViettelPost2018; GrabExpress

Hỗ trợ nhà bán hàng lọc nhiều nhà vận chuyển cùng lúc.


Trạng thái xác thực

Đã xác thực; Chưa xác thực

Phương thức thanh toán

Tùy thuộc vào cấu hình thanh toán của người bán  mà bộ lọc sẽ hiển thị tương ứng

Người tạo

Hiển thị theo danh sách người dùng (chủ tài khoản và quản trị viên) của Trang quản trị

Hỗ trợ nhà bán hàng lọc nhiều người tạo đơn cùng lúc.

Phương thức vận chuyển

Tùy thuộc vào cấu hình vận chuyển của Trang quản trị mà hiển thị tương ứng như Giao hàng tận nơi, Nhận tại cửa hàng, Miễn phí vận chuyển

Người xác thực

Hệ thống hiển thị theo quản trị viên (chỉ tính quản trị viên được quyền Đơn hàng) thực tế của Trang quản trị.

Hỗ trợ nhà bán hàng lọc nhiều người xác thực đơn cùng lúc. 

4) Lưu trữ/ Bỏ lưu trữ

Khi đã hoàn thành đơn hàng (giao hàng & thanh toán), người bán có 2 cách để lưu trữ đơn hàng: Từng đơn hàng - Nhiều đơn hàng. 

Cách lưu trữ đơn hàng 

 1. Tại trang quản lý admin Haravan, chọn Đơn hàng > chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn lưu.
 3. Chọn Thao tác. 
 4. Chọn Lưu Trữ/Bỏ lưu trữ.
 5. Hệ thống hiện tin nhắn Lưu trữ đơn hàng thành công.  

Cách lưu trữ nhiều đơn hàng 

 1. Tại trang quản lý admin Haravan, chọn Đơn hàng > chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn các đơn hàng bạn muốn lưu.
 3. Nhấp Chọn thao tác. 
 4. Chọn Lưu Trữ/ Bỏ lưu trữ. 
 5. Chọn Lưu trữ.
 6. Hệ thống hiện tin nhắn Lưu trữ đơn hàng thành công.  


5) In đơn hàng

Đơn hàng được xem như hóa đơn bán hàng, vì thế người bán có thể in đơn hàng ngay  trong hệ thống Haravan.

Cách in đơn hàng

 1. Tại trang quản lý admin Haravan, chọn Đơn hàng > chọn Tất cả đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng mà bạn muốn in. Trong chi tiết đơn hàng, chọn nút In.
note

Lưu ý | 

 • Sản phẩm được tạo trong Tạo sản phẩm tùy ý sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng và không được ghi nhận trong danh sách dữ liệu admin Haravan.

6) Gửi lại email cho khách hàng


Admin Haravan hỗ trợ người bán gửi email thông báo hỗ trợ với 2 mẫu sau đây: 

 • Email xác nhận đơn hàng 

 • Email xác nhận vận chuyển

Việc gửi email thực hiện đều hiển thị ở trong phần Lịch sử của đơn hàng. 

Đối với email xác nhận đơn hàng, đây là email tự động admin Haravan gửi cho người mua. Hệ thống không giới hạn số lượng tối đa để gửi email làm. 


Nếu người bán muốn gửi lại để nhắc nhở về đơn hàng hay xem lại thông tin: 

 1. Truy cập admin Haravan, chọn Đơn hàng > chọn Tất cả đơn hàng. 
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn gửi, kéo xuống xem phần Lịch sử. 
 3. Chọn Gửi lại tại mục “Email xác nhận đơn hàng đã được gửi đến khách hàng”.

Đối với email xác nhận vận chuyển, người bán cũng thao tác như email xác nhận đơn hàng để cập nhật tiến độ đơn hàng.