Flow này sẽ tự động ẩn sản phẩm khi tổng tồn kho của sản phẩm bằng 0 và cho hiển thị khi sản phẩm được cập nhật tồn kho (tổng tồn sản phẩm lớn hơn 0)

MỤC LỤC


Kích hoạt Flow

Xem hướng dẫn kích hoạt tại đây

Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.

Câu hỏi thường gặp