Sản phẩm

Ngoài các thuộc tính có sẵn có được thêm thuộc tính khác cho sản phẩm đã tạo không ?
Ngoài thuộc tính đã tạo lúc tạo mới sản phẩm, bạn có thể tạo thêm thuộc tính khác. Để tạo thuộc tính mới, bạn thực hiện: Bước 1: Nhà bán hàng chọn vào bảng...
Thu, 25 Tháng 4, 2024 tại 2:01 CH
Làm sao để cập nhật một biến thể sản phẩm ?
Khi sản phẩm đã khởi tạo, bạn có thể chỉnh sửa nhữn thông tin sau của biến thể: Giá Giá so sánh  Giá trị thuộc tinh: Đổi tên giá trị thuộc tính hiện tại...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 2:55 CH
Thêm Alt cho hình ảnh sản phẩm ở đâu ?
Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 10:55 CH
Hình ảnh sản phẩm tải lên dung lượng chuẩn là bao nhiêu ?
Khi tải hình ảnh sản phẩm trực tiếp lên trang quản trị Haravan, dung lượng hình ảnh cho phép là nhỏ hơn hoặc bằng 20 MB, lớn hơn sẽ không được hiển thị.  Đ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 10:56 CH
Sản phẩm có trong báo cáo nhưng lọc không hiển thị
Vấn đề: Bạn xem báo cáo vẫn thấy hiển thị sản phẩm QUẦN  VẢI CHỐNG NƯỚC ANTARTICA GORE-TEX   Nhưng khi thực hiện thêm điều kiện lọc sản phẩm trong báo cáo ...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 11:05 CH
Vì sao nhập đúng tên nhưng lại không tìm thấy sản phẩm khi tạo đơn hàng?
Có phải bạn gặp trường hợp nhập tên sản phẩm khi tạo đơn hàng nhưng lại báo là không tìm thấy bất kì sản phẩm nào? VD: Khi bạn tìm sản phẩm &qu...
Wed, 28 Tháng 2, 2024 tại 11:09 CH
Vì sao không tìm thấy lựa chọn xuất dữ liệu theo mẫu cân điện tử?
Vấn đề: Nhà bán hàng có nhu cầu xuất thông tin sản phẩm theo mẫu cân điện tử nhưng lại không tìm thấy lựa chọn xuất dữ liệu theo mẫu c...
Thu, 16 Tháng 5, 2024 tại 2:28 CH
Cách sửa tiêu đề sản phẩm
Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề theo cách thủ công hoặc chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập file Nội dung Hướng dẫn chỉnh sửa tiêu đề thủ công  Hướ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 9:11 SA
Làm sao để chỉnh sửa giá sản phẩm đã nhập?
Để chỉnh sửa giá đã nhập của sản phẩm, biến thể, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau: Cập nhật giá trong trang chi tiết sản phẩm Nhập file cập nhật giá ...
Tue, 20 Tháng 2, 2024 tại 10:18 SA
Vì sao đã tạo nhóm sản phẩm tự động nhưng lại không thấy sản phẩm được thêm vào nhóm?
Nguyên nhân: Sản phẩm không thỏa điều kiện của nhóm tự động Giải pháp: Nhà bán hàng thực hiện kiểm tra một số nguyên nhân sau: 1.Tính logic của điều kiện ...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:34 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay