Link hình ảnh là đường dẫn dẫn đến một hình ảnh trên mạng Internet. Để có được link hình ảnh, bạn cần đưa hình ảnh lên một nền tảng lưu trữ hình ảnh như Imgur, Flickr,... hoặc mục Quản lý file của Haravan. 

Nội dung bài viết gồm


Lưu ý:

Liên kết nội bộ trong máy tính của bạn sẽ không hợp lệ vì chỉ có giá trị trong máy tính đó và không thể truy cập qua Internet.
Ví dụ link không hợp lệ: C:\Users\LAP12454-local\Downloads\do so sinh.jpg


Hướng dẫn tạo link hình ảnh từ file trên máy với Haravan

Bước 1: Vào mục Quản lý File của admin Haravan bằng cách chọn Cấu hình, chọn File hoặc click vào đường dẫn https://myharavan.com/admin/settings/filesBước 2: Chọn Tải file và chọn hình ảnh cần được tải lên từ máy tính


Bước 3: Sau khi up hình ảnh thành công, click vào icon sao chép trên cột đường dẫn của hình ảnh đó để sao chép liên kết.


Như trong ví dụ, link hình ảnh hợp lệ sẽ là: https://file.hstatic.net/1000051569/file/do_so_sinh_cc2186c049604a54912c851f3ede10c4.jpg 
Hướng dẫn lấy địa chỉ URL hình ảnh từ những website khác

Bước 1: Tìm hình ảnh mà bạn muốn lấy địa chỉ

Bước 2: Đảm bảo bạn đang xem phiên bản gốc của hình ảnh trên trang web. Một số trang web chỉ hiển thị hình thu nhỏ, nếu lấy liên kết URL từ trang web đó, bạn sẽ chỉ nhận được URL của hình thu nhỏ. Hãy đảm bảo rằng hình ảnh được tải với kích thước đầy đủ trong trình duyệt.

Bước 3: Kích chuột phải vào hình ảnh (đối với máy tính) hoặc chạm và giữ hình ảnh (đối với di động). 

Bước 4: Chọn “Copy Image Address”. Có thể cụm từ này sẽ thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng:

  • Trên Chrome máy tính là “Copy Image Address”

  • Trên Chrome di động là “Copy Image URL”

  • Trên Safari là “Copy” hoặc “Copy Image Address”

  • Trên Firefox là “Copy Image Location”


Bước 5: Dán URL hình ảnh vào bất kỳ vị trí bạn cần sau khi sao chép, ví dụ dán vào cột Lưu ý: 
Trong một số trường hợp, link URL từ website khác có thể có UTM tracking. Bạn có thể xóa thủ công mã UTM theo dõi gây nhiễu trong link hình ảnh. Link chính của hình ảnh thường sẽ kết thúc bằng jpg, jpeg, png, gif.

Ví dụ: Link có UTM

https://file.hstatic.net/1000051569/file/do_so_sinh_cc2186c049604a54912c851f3ede10c4.jpg?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
Sau khi xóa UTM:
https://file.hstatic.net/1000051569/file/do_so_sinh_cc2186c049604a54912c851f3ede10c4.jpg