Giao diện của môt trang chủ được bố cục với ba phần chính:

  1. Header: bao gồm logo, favicon, nội dung header
  2. Nội dung trang chủ: bao gồm slider, banner, collection,...
  3. Footer: chính là các cột cuối trang, thường thấy là các chính sách, hướng dẫn, giới thiệu, mạng xã hội,... Các nội dung này mang tính kết nối với người truy cập vào website của bạn


Header và Footer là các nhân tố ít khi có sự thay đổi và vẫn hiển thị khi người dùng truy cập vào các trang con của website. Trong khi đó, nội dung của trang chủ sẽ thay đổi thường xuyên. 


MỤC LỤC


1) Làm thế nào để thay đổi nội dung trang chủ?


Để thực hiện thay đổi nội dung cho trang chủ, bạn cần thực hiện:

1. Trong Trang quản trị → truy cập phần WebsiteGiao diện.

2. Chọn giao diện mà bạn đang sử dụng và nhấp chọn Thiết lập theme.


3. Nhấp vào phần Trang chủ.

4. Trong mỗi giao diện khác nhau sẽ có cấu trúc cho phần nội dung trang chủ khác nhau. Bạn nhấp vào mục cần thay đổi rồi tùy chỉnh theo mong muốn của mình.

5. Nhấp chọn Lưu để hoàn tất.


Mách nhỏ:

  • Phần Header thường đánh số 1 với mục Logo và Favicon, và có thể có phần số 2, mục Nội dung Header/ Logo.
  • Phần Footer thể hiện qua các cột cột footer số 1, 2, 3,.. hoặc thể hiện dưới đề mục là cột Cuối trang.
  • Bạn bỏ qua 2 phần này thì chính là phần nội dung trang chủ.

2) Một số ví dụ về nội dung trang chủ


Mỗi giao diện có cách bố cục cũng như cách thiết lập, hiệu chỉnh khác nhau. Để giúp bạn dễ hình dung về cách bố cục các thành phần trang chủ trong từng giao diện, hãy cùng điểm qua một số ví dụ.


  • Giao diện chuẩn: nội dung trang chủ nằm giữa Header và Footer trong mục Trang chủ  • Nội dung trang chủ nằm giữa mục Logo và Favicon và mục Cuối trang.  • Nội dung trang chủ nằm giữa mục Logo và Favicon và các cột Footer.