Flow này sẽ tự động gửi tin nhắn vào group telegram khi sản phẩm có tồn kho khả dụng dưới mức an toàn (mức an toàn này do bạn tùy ý thiết lập).

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt flow

  • Lấy group ID Telegram

  • Gắn group ID Telegram vào flow

  • Thực hiện chỉnh sửa điều kiện, nội dung tin nhắn (không bắt buộc)

MỤC LỤC


Cách thiết lập flow

Bước 1: Kích hoạt Flow. Xem thêm hướng dẫn tại đây

Bước 2:  Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

  • Gắn Group ID vào Flow:

    1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách chọn vào tên group, chọn Thêm thành viên.

 

 

 

  1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 

 

  • Gắn group ID Telegram vào Flow: 

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

 

Bước 3 (không bắt buộc): Thực hiện chỉnh sửa nội dung tin nhắn gửi vào group tùy theo nhu cầu của bạn

 

Bước 4 (không bắt buộc) Thực hiện chỉnh sửa điều kiện tùy theo nhu cầu của bạn 

 

Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thiết lập flow mẫu Cảnh báo qua Telegram sản phẩm có tồn kho dưới mức an toàn


Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.

Câu hỏi thường gặp

  1. Làm sao để thay đổi điều kiện về số lượng tồn kho?

Bạn Sửa Flow -> Chọn điều kiện số lượng và thực hiện điều chỉnh số lượng.


 Các điều kiện thiết lập giới hạn số lượng


Điều kiện 

Dịch ra 

is not equal to

Không bằng 

is equal to

bằng

less than

ít hơn

less than or equal to

ít hơn hoặc bằng

greater than

lớn hơn

greater than or equal to

lớn hơn hoặc bằng

is any of

bằng bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.


Ví dụ: Bạn thiết lập lượng tồn kho bằng 2, 5, 10 thì khi lượng tồn kho bằng một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động.

is not any of

không bằng (hoặc khác) với bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.


Ví dụ: Bạn thiết lập lượng tồn kho 

khác 0, 1 thì khi lượng tồn kho khác với một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động.