Vấn đề: Bạn xem báo cáo vẫn thấy hiển thị sản phẩm QUẦN  VẢI CHỐNG NƯỚC ANTARTICA GORE-TEX  

Nhưng khi thực hiện thêm điều kiện lọc sản phẩm trong báo cáo hoặc tìm trong mục sản phẩm thì không thấy sản phẩm đó hiển thị

Nguyên nhân: Do sản phẩm đã bị xóa trên hệ thống. Khi bạn đưa chuột vào tên sản phẩm trên báo cáo, bạn sẽ thấy (đã xóa) hiển thị bên cạnh tên sản phẩm