Bạn thực hiện debug như sau: 

  1. Truy cập trang công cụ của Facebook:
    https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

  2. Dán URL vào ô.

  3. Nhấp chọn Debug.

  4. Nhấp chọn Thu thập lại.