Mô tả vấn đề:

Đơn hàng bị lệch phí vận chuyển giữa Haravan và app J&T, khi khách hàng xử lý đơn hàng tại admin của Haravan chọn nhà vận chuyển J&T thì phí vận chuyển tại Haravan là 39k nhưng nếu khách hàng vào app J&T để tạo đơn cùng địa chỉ giao (hoặc xem trên app) phí vận chuyển là 29k, Haravan bị lệch 10k so với J&T.Nguyên nhân:

Trường hợp bị lệch phí này là do phía chi nhánh J&T đang cài đặt phí thu hộ COD 10k cho đơn hàng mức COD nhỏ hơn 1 triệu. 


Cách giải quyết:

Vui lòng liên hệ chi nhánh J&T đã ký hợp đồng để trao đổi thêm thông tin chi tiết. Bạn có thể vào nhấp vào link website này https://jtexpress.vn/vi/tracking?type=office-point để tra cứu thông tin liên hệ chi nhánh.