Đối với kênh bán hàng website, Haravan cung cấp cho bạn một số báo cáo giúp bạn thống kê và phân tích lưu lượng truy cập website. Trong mục báo cáo này, bạn có thể xem được những thông tin:

  • Tổng lượt xem trang thông qua  2 thiết bị là máy tính (desktop) và điện thoại (mobile)

  • Lưu lượng truy cập website theo giờ trong ngày, giờ, ngày, tháng, năm

Báo cáo sẽ mặc định hiển thị chỉ số trong tháng hiện tại (từ đầu tháng tới ngày coi báo cáo). Ngoài ra bạn cũng có thể lọc thời gian thống kê theo những khoảng thời gian bạn mong muốn.

MỤC LỤC


Lưu ý:

Hệ thống chỉ hỗ trợ xem dữ liệu từ sau ngày 19/07/2021 vì đây là thời gian báo cáo website của Haravan được cho ra mắt.Giới thiệu các chỉ số trong báo cáo 

  • Page view: Tổng số lượt chuyển hướng sang một trang khác trên website và lượt tải lại trang
  • Mobile: Số liệu đo lường được khi user truy cập website bằng thiết bị mobile
  • Desktop: Số liệu đo lường được khi user truy cập website bằng máy tính

Xem chi tiết báo cáo

Phần thống kê: hỗ trợ nhà bán hàng xem thống kê tổng lượt page views đo trên thiết bị mobile và desktop

 

Phần hiển thị sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem chi tiết báo cáo theo các thông tin sau:

  • Giờ trong ngày

  • Giờ

  • Ngày

  • Tháng

  • Năm

Để thiết lập hiển thị thêm các thông tin, bạn chọn Thêm hiển thị và chọn các trường thông tin muốn hiển thịNhân bản và xuất file

Thao tác nhân bản sẽ giúp bạn tạo ra những bản báo cáo riêng biệt theo từng tháng hoặc theo một khoảng thời gian bạn mong muốn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi lượt xem của website của mình hơn. 

Bạn chọn khoảng thời gian mình mong muốn và chọn Thao tác -> Nhân bản 

Bạn có thể xuất file báo cáo về email của mình bằng cách chọn Thao tác Xuất file (File được xuất ra dưới định dạng .csv)