Trong quá trình cấu hình và vận hành thử nghiệm, một số sản phẩm, bài viết, trang nội dung thường được tạo để test và sau đó xóa do không cần dùng đến.


Việc khóa website trước khi đưa vào vận hành chính thức giúp tránh việc Google index những link không cần thiết và gây ảnh hưởng đến SEO website của bạn.


Bạn vui lòng xem cách khóa website tại đây.