Bạn có thể thay đổi giao diện, chọn chúng làm giao diện mặc định cho website, mobile hoặc tạo bản sao lưu. Khi có kinh nghiệm với các giao diện, Nhà bán hàng sẽ nhanh chóng tìm thấy các phương pháp ưa thích của mình để làm việc hiệu quả.


Lưu ý: Haraweb hỗ trợ lưu tối đa 8 giao diện trong Trang quản trị.


Nội dung


Xuất giao diện


Tại sao bạn cần phải xuất giao diện và tải về máy?

  • Giúp việc chỉnh sửa giao diện dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các trình soạn thảo
  • Lưu lại để sử dụng sau này nếu bạn đã đạt đến giới hạn 8 giao diện được cài đặt

Thao tác thực hiện như sau:

1. Trong Trang quản trị, vào WebsiteGiao diện

2. Tìm giao diện bạn muốn xuất → Chọn Thao tác → Chọn Xuất giao diện để tải về máy.

3. Giao diện được gửi đến bạn trong một file ZIP thông qua email đang đăng nhập vào Trang quản trị

Khi đã tải về thành công giao diện của mình, bạn có thể xóa giao diện này một cách an toàn trong Trang quản trị.


Sao chép giao diện


Bạn nên tạo một bản sao chép giao diện của mình trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, như vậy bạn có thể dễ dàng loại bỏ các sự cố và bắt đầu lại nếu cần.

Khác với xuất giao diện, sao chép giao diện tạo ra một bản giao diện nhân bản ngay trên kho giao diện, và có ảnh hưởng đến số lượng tối đa 8 giao diện mà hệ thống cho phép.

Để sao chép giao diện:

1. Trong Trang quản trị, vào Website  Giao diện

2. Tìm giao diện muốn sao chép, chọn Thao tác -> Sao chép
 


Lưu ý: Khi đạt đến giới hạn 8 giao diện ở Trang quản trị, tùy chọn Sao chép sẽ bị chuyển sang màu xám và Nhà bán hàng sẽ phải xóa một chủ đề trước khi có thể tiếp tục.

Xóa giao diện


Bạn có thể xóa bất kỳ giao diện nào ngoại trừ giao diện đang áp dụng làm Giao diện chính.

Để xóa một giao diện:

1. Trong Trang quản trị, vào WebsiteGiao diện

2. Tìm giao diện muốn xóa, Chọn Thao tác → Chọn Xóa giao diện 

3. Trong cửa sổ thông báo, nhấn xác nhận Xóa giao diện để hoàn tất