COD được viết tắt từ cụm từ Cash on Delivery, có nghĩa là nhận tiền trực tiếp khi hàng giao đến người mua. COD là một hình thức rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay.


MỤC LỤC


Cách vận hành

Người mua đặt hàng với người bán nhưng chưa thanh toán tiền. Shipper đến địa chỉ người bán nhận hàng và đi giao.

Nhà vận chuyển giao hàng đến tay người mua: 

  • Nếu đồng ý nhận hàng, shipper sẽ thu tiền hàng của người nhận. Sau đó chuyển khoản tiền này lại cho người bán và người bán sẽ đối soát lại số tiền thực nhận từ shipper với giá trị đơn hàng. 
  • Nếu từ chối nhận hàng, nhà vận chuyển sẽ chuyển lại món hàng cho người bán.

Những nhà vận chuyển sau sẽ có đồng bộ trạng thái thu hộ: VNPOST, GHN, GHTK, Ahamove, Grab có đồng bộ COD (Nhà vận chuyển Ahamove và Grab sẽ không có đối soát vì nhà vận chuyển đã ứng tiền trước khi shipper đến lấy hàng). Vì thế nhà bán hàng không cần thực hiện cập nhật trạng thái COD.  

Khi tự giao hàng (nhà vận chuyển là Khác) hoặc những nhà vận chuyển khác những nhà vận chuyển bên trên, nhà bán hàng cần tự cập nhật trạng thái COD


Cập nhật trạng thái thu hộ (COD) từng đơn 

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Vận chuyển → Vận chuyển.
  2. Chọn Mã vận chuyển cần được cập nhật.
  3. Ở thanh Trạng Thái Thu Hộ (COD), bấm Xác nhận nhận tiền.
  4.  Bấm Tiếp tục.
Slider
Slider
Slider
Slider

Cập nhật trạng thái thu hộ (COD) hàng loạt

Nhà bán hàng có thể cập nhật trạng thái thu hộ COD hàng loạt bằng cách nhập file đơn vận chuyển

Lưu ý: 

Với đơn hàng chọn nhà vận chuyển Khác thì mã vận đơn sẽ không tự động cập nhật, nhà bán hàng phải tự động cập nhật để hệ thống có thể nhận diện được vận đơn.

Để thực hiện cập nhật trạng thái COD bằng cách nhập file, nhà bán hàng thực hiện:

1. Trang quản trị -> Quản lý thu hộ -> Nhập danh sách nhận tiền


2. Chọn Nhập danh sách nhận tiền -> Chọn Tải về file mẫu

3. Trong file, nhà bán hàng nhập mã vận đơn, số tiền và phí vận chuyển của các đơn hàng -> Lưu lại


4. Vào lại mục Nhập danh sách nhận tiền -> Chọn file để tải file lên -> Chọn Nhập dữ liệu

5. Bấm Chọn tất cả -> Xác nhận đã chuyển tiền

Đơn hàng đã được cập nhật trạng thái COD


Xác nhận đối soát

Trạng thái COD có thể được tự động cập nhật nhưng nhà bán hàng phải thực hiện cập nhật trạng thái đối soát. Thao tác này sẽ giúp nhà bán hàng xác nhận lại đã đối soát số tiền nhận được từ shipper với giá trị đơn hàng.

Nhà bán hàng có thể xác nhận đối soát từng đơn hoặc xác nhận hàng loạt bằng cách nhập file

Xác nhận đối soát từng đơn

1. Trang quản trị -> Chọn đơn hàng cần xác nhận đối soát

2. Tại mục Trạng thái thu hộ chọn Xác nhận đối soátXác nhận đối soát hàng loạt 

1. Trang quản trị -> Quản lý thu hộ -> Nhập danh sách đối soát

2. Chọn Nhập danh sách đối soát -> Chọn Tải về file mẫu


3. Trong file mẫu, nhà bán hàng nhập mã vận đơn, số tiền mình đã nhận từ shipper và phí vận chuyển đã trả cho shipper của các đơn hàng -> Lưu lại


4. Vào lại mục Nhập danh sách nhận tiền -> Chọn file để tải file lên -> Chọn Nhập dữ liệu

5. Thực hiện Chọn các đơn đúng để Xác nhận đã đối soát

 

Chọn các đơn lệch -> Xuất danh sách các đơn bị lệch để bạn có thể làm việc lại với nhà vận chuyển