Flow sẽ tự động gắn nhãn đơn hàng theo hạng thành viên, để nhân viên có thể có thể xử lý phù hợp. Hiện hệ thống đang mặc định các nhãn đơn hàng là TIER:SILVER; TIER:GOLD; TIER:DIAMOND; TIER:PLATINUM.

MỤC LỤC


Cách thiết lập 

Để flow hoạt động, bạn chỉ cần kích hoạt flow. Xem hướng dẫn Kích hoạt flow tại đây.


Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.Các câu hỏi thường gặp

  1. Làm thế nào để chỉnh sửa điều kiện về tổng chi tiêu?

1. Chọn Sửa Flow


2. Bấm vào điều kiện về tổng chi tiêu muốn chỉnh sửa và bạn thực hiện điều chỉnh về số lượng. Chọn Lưu để hoàn tất


Các điều kiện thiết lập giới hạn về tổng chi tiêu

 

Điều kiện 

Dịch ra 

is not equal to

Không bằng 

is equal to

bằng

less than

ít hơn

less than or equal to

ít hơn hoặc bằng

greater than

lớn hơn

greater than or equal to

lớn hơn hoặc bằng

is any of

bằng bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.

 

Ví dụ: Bạn thiết lập tổng chi tiêu bằng 5.000.000 VND, 10.000.000VND, thì khi tổng chi tiêu bằng một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động.


is not any of

không bằng (hoặc khác) với bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.

 

Ví dụ: Bạn thiết lập tổng chi tiêu khác 5.000.000 VND, 10.000.000VND, thì khi tổng chi tiêu khác một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động. 


  1. Làm sao để thiết lập lại nhãn gắn cho đơn hàng?

1. Bạn chọn Sửa flow

2. Chọn Thêm nhãn đơn hàng -> chọn xóa nhãn mặc định 

3. Nhập tên nhãn muốn thiết lập vào ô bên trên và nhấn Enter.

4. Nhấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

  1. Nếu tôi thực hiện chỉnh sửa gắn nhãn mới và xóa đi nhãn cũ trong flow thì hệ thống có gỡ nhãn cũ ra khỏi những đơn hàng được thực hiện trước đó không?

Hệ thống sẽ không tự động gỡ nhãn cũ ra khỏi đơn hàng được thực hiện trước đó và cũng không thực hiện xóa nhãn. Để xem lại các đơn hàng,  bạn thực hiện lọc đơn hàng theo nhãn là được.