Mô tả vấn đề:

Nhà bán hàng đã cài đặt tỉ lệ vận chuyển và sử dụng tính năng "Sử dụng phí trực tiếp từ nhà vận chuyển" của Ahamove


Tuy nhiên người mua hàng không thấy phương thức Ahamove để chọn dù đã điền đầy đủ các trường dữ liệu địa chỉ (phường, quận, tỉnh/thành) 

Nguyên nhân:

Do hệ thống Ahamove tính phí dựa trên khoảng cách người gửi và người nhận. Cơ sở để hệ thống tự động tính phí được là dựa vào bản đồ của Google.

Vậy nên nếu nhập địa chỉ của người mua hàng cung cấp vào bản đồ của Google mà tìm được => lúc này hệ thống Ahamove mới tính được phí và hiện phí tương ứng tại trang checkout.

Ngược lại, nghĩa là nếu địa chỉ mà người mua hàng cung cấp mà không search được tại google maps => hệ thống Ahamove không tính được phí và không hiển thị tại checkout

Cách giải quyết:

Tại tình huống trên nhà bán hàng cần xử lý nhằm tránh tình trạng thất thoát đơn hàng

- Cài đặt thêm các phương thức vận chuyển khác để người mua vẫn có thể hoàn tất đơn hàng

- Thêm thông tin ghi chú để khách có thể liên hệ nhà bán nhằm hướng dẫn thanh toán 

- Tạo 1 trang nội dung hướng dẫn thanh toán hoặc FAQ khi gặp lỗi thanh toán (hoặc nêu rõ tình huống trên với nhà vận chuyển Ahamove).