Hiện Haravan không hỗ trợ yêu cầu này.


Phí vận chuyển là khoản phí dịch vụ mà bạn thu của khách hàng khi mua sắm tại website. Có trường hợp phí vận chuyển bằng 0, tùy theo điều kiện mà bạn đề ra.


Cước vận chuyển mà nhà vận chuyển thu khi bạn gửi hàng đi để giao đến tay khách hàng.


Vì mục đích của 2 phí này khác nhau nên Haravan không hỗ trợ đồng bộ. 


Một nguyên do khá quan trọng là Haravan là hệ thống dùng chung nên một sự thay đổi nhỏ cũng ảnh hướng đến rất nhiều Nhà bán hàng sử dụng hệ thống Haravan.