Cước vận chuyển và phí vận chuyển là hai khoản phí khác nhau nên cước vận chuyển sẽ không được đồng bộ hay được thiết lập trong cấu hình vận chuyển

Phí vận chuyển là khoản phí dịch vụ mà nhà bán hàng thu của khách hàng khi mua sắm tại website. Phí vận chuyển sẽ được thiết lập trong Cấu hình vận chuyển và sẽ được hiển thị trên trang thanh toán khi người mua thực hiện tạo đơn hàng

 


Cước vận chuyển là mức phí nhà vận chuyển sẽ thu khi bạn gửi hàng đi để giao đến tay khách hàng.Cước vận chuyển sẽ được tính dựa trên khối lượng sản phẩm thiết lập trên hệ thống.Cước vận chuyển sẽ được hiển thị trong phần phí vận chuyển trên đơn vận chuyển