Mô tả vấn đề:

Sản phẩm có số Đặt phải kiểm tra các trường hợp sau để số đặt về = 0


Nguyên nhân:

 1. Kiểm tra đơn hàng xem sản phẩm này đã xử lý giao hàng hết chưa, các đơn hàng phải ở trạng  thái  đã  giao hàng hoặc đơn huỷ.
 1. Nếu sử dụng tồn kho nâng cao, kiểm tra xem phiếu điều chuyển có sản phẩm nào mà chưa xuất/nhập hàng hay không, nếu có thì xử lý phiếu này
 1. Đơn hàng có chứa sản phẩm combo chưa hoàn tất giao hàng: Sản phẩm combo chưa quản lý tồn kho nhưng sản phẩm thành phần dính số đặt. Tìm kiếm đơn hàng bằng sản phẩm thành phần sẽ không thấy.

Ví dụ: Đơn hàng #CS-HRV107817ffff chứa combo giày nike test có 2 sản phẩm thành phần là Giày Nike Air Jordan 1 Low GS 'Bulls' 553560-163 và Giày Nike Air Jordan 1 Low 'Court Purple' 553560-125 37.5

Nhưng nếu tìm đơn hàng theo sản phẩm thành phần sẽ không thấyCách giải quyết:

 1. Để kiểm tra sản phẩm đang nằm trong đơn hàng nào chưa hoàn tất, bạn có thể nhập tên sản phẩm, SKU hoặc barcode vào ô tìm kiếm đơn hàng. Những đơn hàng có chứa sản phẩm sẽ hiển thị, lúc này bạn thực hiện Giao hàng hàng loạt hoặc Giao hàng từng đơn để xử lý số đặt.  

Tìm kiếm sản phẩm trong đơn chưa hoàn tất giao hàng

Thực hiện giao hàng hàng loạt

 1. Để tìm phiếu vận chuyển chưa xác nhận xuất kho, bạn thực hiện lọc phiếu theo điều kiện sản phẩm hoặc biến thể và trạng thái là Chưa xuất hàng
 1. Bạn không thể tìm được sản phẩm thành phần trong combo trên đơn hàng bằng cách 1 (nhập tên, sku,barcode vào mục tìm kiếm đơn hàng)

Để lọc tìm đơn hàng chưa giao có chứa sản phẩm combo, bạn thực hiện:

 • Vào mục Lịch sử trong Quản lý tồn kho, lọc theo biến thể hoặc sản phẩm thành phần trong combo và loại bán hàng là Bán hàng, Giao hàng, Trả hàng
 • Chọn Xuất dữ liệu > Xuất theo điều kiện lọc
 • Tại trang sheet chọn cột Mã tham chiếu > chọn Conditional Formatting > chọn Highlight Cells Rules > chọn Duplicate Values
 • Chọn Sort&Filter và chọn Filter
 • Chọn vào biểu tượng ? và chọn Filter by Color > chọn No Fill
 • Các đơn hàng này đều đang chưa được xử lý giao hàng

Bạn cũng có thể lọc thêm loại Điều chỉnh và thực hiện thao tác lọc ở trên để tìm các phiếu điều chuyển chưa xác nhận xuất và xác nhận nhập kho.