Bước 1: Vào Cấu hình → Phương thức thanh toán.

Bước 2: Ở Các phương thức thanh toán khác → Chọn Chuyển khoản qua ngân hàng. Sau đó bạn có thể thiết lập nội dung và chọn Kích hoạt.