Có phải bạn gặp trường hợp nhập tên sản phẩm khi tạo đơn hàng nhưng lại báo là không tìm thấy bất kì sản phẩm nào?


VD: Khi bạn tìm sản phẩm "Ớt hiểm đỏ" nhưng hệ thống báo là không tìm thấy sản phẩm nào, dù sản phẩm đó vẫn có khi xem Tất cả sản phẩm:Nguyên nhân:

Do bảng mã bạn dùng khi tạo sản phẩm và khi tìm tên sản phẩm khác nhau nên hệ thống không nhận diện được. 

Ví dụ: Bạn dùng bảng mã Unicode tổ hợp tạo tên sản phẩm nhưng lại dùng bảng mã Unicode để tìm tên sản phẩm:Giải pháp:

Copy tên sản phẩm và paste vào website https://bienthuy.com/convert-tcvn3-to-unicode-vni-va-nguoc-lai/ để thực hiện check bảng mã


 

Thực hiện chỉnh lại bảng mã giống với bảng mã của tên sản phẩmNhấp chuột trái vào biểu tượng Unikey và chọn Unicode dựng sẵn

Kết quả: