Kích thước hình đại diện tùy thuộc vào từng giao diện website.


Để xem trên trình duyệt Chrome và Firefox:

  1. Bạn nhấn F12.
  2. Bạn nhấp vào hình đại diện.
  3. Nhấp chuột phải để kiểm tra phần tử bằng firebug.