Cấu hình

4 bước để bắt đầu với Haraweb
Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập ban đầu tại đây 1. Bước đầu tiên: Quyết định kênh bán hàng Tạo tài khoản Haravan Đăng nhập và...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:03 CH
Thiết lập địa chỉ bán hàng
Thiết lập địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằm phục vụ cho việc kinh doanh tại cửa hàng và việc giao nhận hàng giữa ...
Mon, 26 Tháng 9, 2022 tại 3:33 CH
Các thiết lập cơ bản
Sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản Haraweb, hãy tiếp tục với các thiết lập cơ bản cho giao diện và sản phẩm trong cửa hàng của bạn: MỤC LỤC: 1. Ta...
Wed, 27 Tháng 7, 2022 tại 5:05 CH
Lịch sử hoạt động của nhân viên
Thao tác của tất cả các tài khoản trên OmniPower đều được ghi nhận lại, nhằm hỗ trợ chủ shop theo sát hoạt động nhân viên của mình.  Các thông tin được ...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:22 CH
Cấu hình thông tin chung cho cửa hàng
Mục lục: Thay đổi tên cửa hàng Địa chỉ cửa hàng Thay đổi địa chỉ tài khoản email của Nhà bán hàng Thay đổi địa chỉ email làm việc với Khách mu...
Tue, 5 Tháng 9, 2023 tại 5:52 CH
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu email thông báo
Nội dung email thông báo được hiển thị theo mặc định hệ thống Haravan . Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi nội dung theo ý muốn, Nhà bán hàng có thể cấu hình lạ...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 2:54 CH
Các biến giá trị dùng trong cấu hình thông báo
Bên cạnh mẫu mặc định có sẵn trong hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể thêm bớt, tùy chỉnh nội dung mẫu cấu hình thông báo thông qua các biến giá trị. ...
Wed, 5 Tháng 7, 2023 tại 10:01 CH
Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu in đơn hàng
Với mỗi một ngành hàng và tùy từng đặc tính sản phẩm sẽ có những yêu cầu về mẫu in đơn hàng khác nhau. Haravan hỗ trợ bạn thực hiện chỉnh sửa mẫu in hiện ...
Thu, 16 Tháng 6, 2022 tại 11:52 SA
Cấu hình vai trò cho nhóm tài khoản
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, người bán có thể tạo nhóm tài khoản theo vai trò của nhân viên và tùy chọn những quyề...
Fri, 25 Tháng 8, 2023 tại 2:22 CH
Cách phân quyền cho tài khoản khác vào website
Lưu ý: Để có thể đăng nhập vào bán hàng, nhà bán bắt buộc phải cấu hình đầy đủ các bước dưới đây Nội dung Thêm tài khoản nhân viên Thêm vai trò cho t...
Thu, 24 Tháng 8, 2023 tại 2:33 CH

Cùng danh mục