Cấu hình

Lịch sử hoạt động của nhân viên
Thao tác của tất cả các tài khoản trên OmniPower đều được ghi nhận lại, nhằm hỗ trợ chủ shop theo sát hoạt động nhân viên của mình.  Các thông tin được ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 11:37 AM
Cấu hình chung và địa chỉ bán hàng
Cấu hình chung cho phép người bán thiết lập các thông tin cơ bản của cửa hàng và Địa chỉ bán hàng cho phép tạo địa chỉ bán hàng (một hoặc nhiều địa chỉ) nhằ...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 8:20 PM
Cấu hình nhóm tài khoản
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, người bán có thể tạo nhóm tài khoản theo vai trò của nhân viên và tùy chọn những quyề...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:04 PM
Cấu hình nhân viên quản trị
Bạn cần quan tâm: Thêm tài khoản nhân viên (1) Phân quyền cho nhân viên (2) Phân công cửa hàng cho nhân viên  (3) Các trường hợp đặc biệt (4) ...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:18 PM
Thêm khu vực và thiết lập phí vận chuyển
Bạn cần quan tâm: Các thông tin chung (1) Thêm khu vực vận chuyển (2) Thêm mức phí vận chuyển cho từng khu vực (3) Thiết lập phí vận chuyển cho ...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:36 PM
Kết nối đơn vị vận chuyển
Hiện tại Haravan kết nối với hơn 10 nhà vận chuyển giúp người bán có thể lựa chọn nhà vận chuyển nhanh chóng với giá cả hợp lý. Bạn cần quan tâm: Các...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:25 AM
Cấu hình phương thức thanh toán
Cổng thanh toán cho phép người bán kết nối với điện tử như Momo, ZaloPay, VNPay và 13 loại ví điện tử khác giúp việc thanh toán bán hàng dễ dàng hơn bao giờ...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:52 PM
Cấu hình thanh toán ở Website Haravan
Bạn cần quan tâm: Các thông tin chung (1) Chỉnh sửa thanh toán của Website Haravan (2) 1) Các thông tin chung GIAO DIỆN Ý NGHĨA ...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:55 PM
Cấu hình file
Những hình ảnh tải lên ở đây có thể được thêm cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, trang và các bài blog. Bạn cần quan tâm: Cách tải hình ảnh (1) Cách xóa hì...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 3:58 PM
Cấu hình thông báo
Cấu hình thông báo cho phép người bán thiết lập các thông báo sẽ gửi đến khách hàng hoặc gửi trực tiếp đến người bán giúp người bán nắm rõ tình hình kinh do...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 10:08 AM

Cùng danh mục